Monolity

Monolity Neuroshima Hex – ten mini-dodatek wprowadza do świata Neuroshimy Hex Monolity znane z gry Monolith Arena.

Każdy z graczy zaprojektuje i przygotuje przed grą swój Monolit, umieszczając na jego piętrach swój Sztab i dwa dowolne Żetony Planszy. Podczas rozgrywki Monolit będzie się wielokrotnie rozwijał i przemieszczał, a dzięki umiejętnemu zastosowaniu ukrytych w nim żetonów, jest w stanie błyskawicznie przechylić szalę zwycięstwa. Dzięki Monolitom twoje ulubione żetony będą dostępne dla ciebie od samego początku rozgrywki, będziesz mógł łatwiej zaplanować swoją strategię i zaskoczyć przeciwnika swoim pomysłem na grę.

Przygotowanie do gry

Po rozłożeniu planszy i wyborze armii, każdy z graczy bierze 3 plastikowe części Monolitu. Każdy gracz odnajduje Sztab swojej armii i przygotowuje swój Monolit w następujący sposób: na jednym z elementów Monolitu umieszcza swój Sztab. Na dwóch pozostałych umieszcza wybrane w tajemnicy dowolne dwa Żetony Planszy swojej armii. Na koniec układa wszystkie 3 elementy Monolitu w stos, jeden na drugim, ze Sztabem na trzecim, najwyższym elemencie stosu – „zwiniętego” Monolitu. W trakcie gry gracz w każdej chwili może podejrzeć, jakie żetony znajdują się na niżej położonych elementach – jego przeciwnicy poznają je dopiero po rozłożeniu Monolitu.

Po przygotowaniu Monolitów, gracze mieszają żetony swojej armii i kontynuują przygotowanie gry, wystawiając na planszę
zwinięte Monolity w taki sam sposób, w jaki wystawia się Sztaby.

Zwinięty Monolit

Dopóki Monolit jest zwinięty, traktuje się go jako zwykły Sztab (żetony na niższych piętrach Monolitu nie działają) – żeton Sztabu znajduje się ZAWSZE na najwyższym elemencie złożonego Monolitu.

Rozwijanie Monolitu

W trakcie swojej tury, po dobraniu żetonów i odrzuceniu 1 z nich, gracz może zadecydować o rozwinięciu swojego Monolitu. Jeśli się na to zdecyduje, nie może wystawić innych żetonów na planszę. Nadal możliwe jest zagrywanie Żetonów Natychmiastowych oraz korzystanie z Cech żetonów już obecnych na planszy.

WYJĄTEK: Jeśli po rozwinięciu Monolitu, co najmniej jeden z elementów jest pusty, można na polach przez nie zajętych (i tylko na nich!) wystawiać Żetony Planszy, zgodnie z normalnymi zasadami.

Aby rozwinąć Monolit najpierw gracz wyjmuje 2 dolne elementy spod tego ze Sztabem. Element ze Sztabem nie wykonuje żadnego Ruchu / Obrotu, pozostając dokładnie na tym samym polu.

Pozostałe dwa elementy gracz rozkłada dowolnie na pustych polach planszy (możesz je swobodnie obracać), pod warunkiem, że każdy z trzech elementów łączy się po rozwinięciu z co najmniej jednym elementem tego samego Monolitu.

Po rozwinięciu Monolit pozostaje rozwinięty aż do zakończenia najbliższej Bitwy, kiedy zostaje obowiązkowo zwinięty (więcej szczegółów poniżej):

  • Jeśli Sztab jest zasieciowany, nadal można rozwinąć (i zwinąć) Monolit.
  • Rozwijanie Monolitu jest niemożliwe, jeśli nie można położyć na planszy, zgodnie z zasadą nierozerwalności (patrz niżej), dwóch niższych elementów. Zabronione jest także położenie elementu rozwiniętego Monolitu na innym elemencie dowolnego Monolitu (nawet pustym) oraz umieszczanie pustego elementu Monolitu pod żetonem wcześniej umieszczonym na planszy.

Zasada nierozerwalności Monolitu

W każdym momencie gry każdy z trzech elementów Monolitu musi być połączony z co najmniej jednym, innym elementem tego Monolitu. Ponadto, żeton raz umieszczony w elemencie Monolitu, zgodnie ze standardowymi zasadami, nie może go opuścić (oczywiście jest usuwany w przypadku jego eliminacji).

Zwinięcie Monolitu

Jeśli Monolit w momencie rozpoczęcia Bitwy był rozwinięty, to po zakończeniu Bitwy zawsze należy go zwinąć. Dwa rozłożone elementy są chowane z powrotem pod element ze Sztabem, który tak jak przy rozwijaniu Monolitu pozostaje na tym samym polu. Monolit można zwinąć nawet jeśli co najmniej jeden z niższych elementów jest pusty, lub zawiera wrogi żeton (więcej szczegółów poniżej). Znaczniki Ran i Jadu pozostają na chowanych żetonach.

Automatyczne zwinięcie Monolitu w wyniku zakończonej Bitwy jest jedyną możliwością zwinięcia Monolitu. W przeciwieństwie do rozwinięcia, gracz w swojej turze nie może dobrowolnie zwinąć swojego Monolitu.

Gracz w swojej turze może rozwinąć Monolit, który zwinął się automatycznie na zakończenie wcześniej rozegranej Bitwy (zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami rozwijania Monolitu).

Działanie Monolitu

Żeton umieszczony na widocznym elemencie Monolitu, nie otrzymuje z tego tytułu żadnej dodatkowej ochrony – w trakcie Bitwy nie raz zdarzy się, że żeton znajdujący się na jednym z rozwiniętych elementów Monolitu zostanie zniszczony, zostawiając pusty element Monolitu. Jest ono traktowane jak puste pole (np. przy sprawdzaniu zapełnienia planszy i wywoływania automatycznej Bitwy), co oznacza, że każdy gracz może tam poruszyć lub wystawić swój Żeton Planszy. Żetony umieszczone na niewidocznych elementach zwiniętego Monolitu nie oddziaływają w żaden sposób na grę (Wojownicy nie atakują, Moduły nie wspomagają połączonych żetonów, podczas Bitwy żetony te nie otrzymują Ran z położonych znaczników Jadu itd.).

Zwinięty Monolit traktowany jest jak zwykły Sztab.

Dostępność

Monolity można kupić w sklepie Portalu za 29,95 PLN od września 2020 roku.

Prototyp z Mistrzostw Polski 2018

Prototyp Monolitów to unikalny mini-dodatek wypuszczony w limitowanej edycji w styczniu 2019 roku podczas Portalconu, który otrzymali jedynie finaliści Mistrzostw Polski 2018, nie był dostępny w sprzedaży.


Jeśli czytasz te słowa, to należysz do grona najlepszych graczy w Neuroshimę HEX! w Polsce. Z okazji Mistrzostw Polski 2018, zainspirowani premierą gry Monolith Arena postanowiliśmy sprezentować Ci ten oto zestaw Monolitów, dostosowanych swoim rozmiarem do żetonów HEXa. Choć w tym wypadku powinniśmy mówić raczej o schronach, atomowych bunkrach, w których Twoje jednostki i moduły są w stanie skryć się i przeczekać najgorsze momenty bitwy.

Nowe komponenty dostarczą Ci nowych możliwości strategicznych podczas rozgrywki, umożliwią zaskoczenie przeciwnika, a także pozwolą Ci sprawdzić, jak armie do HEXa sprawdziłyby się w rozgrywce przeciwko armiom z Monolith Arena. Monolity do HEXa są wyjątkowym dodatkiem do Twojej armii – prawdziwym kolekcjonerskim skarbem.

Możesz wykorzystać te Monolity do rozgrywki analogicznie, jak używa się ich podczas gry w Monolith Arenę. Reguły Monolitów znajdziesz na stronach 19-21 instrukcji – pobierz ją pod tym adresem.

Czym jest Neuroshima Hex?

Neuroshima Hex 3.0Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra planszowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowadzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę własnego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych żetonów dla każdej z armii.

Polecamy:

. .