Regulamin konkursów

Poniżej znajdują się podstawowe zasady organizowanych na stronie NeuroshimaHex.pl konkursów:

 • Organizatorem jest administrator portalu NeuroshimaHex.pl, Andrzej Mazur.
 • Nagrody dostarcza organizator lub partner – są one wysyłane albo bezpośrednio przez organizatora, albo przez partnera. W obu przypadkach uczestnik zgadza się na podanie swojego adresu jedynie w celach przekazania nagrody. Adres może zostać przekazany jedynie partnerowi i tylko w celu wysyłki nagrody, i nie jest on później nigdzie przechowywany.
 • Rozpoczęcie konkursu następuje w momencie opublikowania wpisu o danym konkursie, o ile dniem rozpoczęcia jest dzień publikacji. Zakończenie konkursu następuje danego dnia wymienionego we wpisie do godziny 23:59 według strefy czasowej dla Warszawy.
 • Uczestnikiem konkursu jest dowolna osoba zamieszkała na terenie Polski, która w czasie trwania konkursu nadeśle pracę konkursową.
 • Prace konkursowe należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@neuroshimahex.pl. Z racji organizowania tylko jednego konkursu w danym czasie nie jest wymagane podawanie konkretnego tytułu wiadomości.
 • Wszyscy uczestnicy poprzez nadesłanie prac konkursowych zgadzają się na ewentualne opublikowanie ich imienia i nazwiska oraz nadesłanych prac w całości lub częściowo na stronie NeuroshimaHex.pl oraz social media (Twitter i Facebook). Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Dotyczy to zarówno zwycięzcy jak i osób, które nie otrzymują żadnej nagrody.
 • Uczestnicy zatrzymują prawa autorskie do swoich prac, organizator uzyskuje jedynie nieodpłatną zgodę na ich publikację na stronie NeuroshimaHex.pl oraz poprzez social media (Twitter i Facebook).
 • Organizator wybiera jury, które decyduje o przyznaniu nagrody na podstawie podanych we wpisie konkursowym kryteriów – zazwyczaj jest to administrator oraz wybrane przez niego osoby.
 • Organizator zobowiązany jest do opublikowania wyników konkursu w dniu, który został podany we wpisie konkursowym, chyba, że pojawią się wyjątkowe okoliczności niezależne od organizatora – w takim przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie publikacji wyników do 24 godzin przed pierwotnie planowanym terminem.
 • Organizator zobowiązany jest do poinformowania zwycięzców drogą mailową o wygraniu konkursu do 24 godzin od ogłoszenia wyników.
 • Regulamin obowiązuje we wszystkich konkursach organizowanych na stronie NeuroshimaHex.pl, nie jest wymagana jego ponowna publikacja we wpisie ogłaszającym dany konkurs. Dowolny punkt regulaminu może zostać unieważniony, o ile nowa zasada zostanie umieszczona we wpisie konkursowym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu.
 • W razie pytań dotyczących regulaminu lub danego konkursu należy je zadawać wysyłając maila na adres kontakt@neuroshimahex.pl.

Czym jest Neuroshima Hex?

Neuroshima Hex 3.0Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra planszowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowadzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę własnego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych żetonów dla każdej z armii.

Sklep NeuroshimaHex.pl

Polecamy:

. .