Macki

Wszczepy - MackiMacki – uruchamiając ten Wszczep, dowolna własna jednostka (w tym Sztab) przyciąga jedną z oddalonych o 1 pole wrogich jednostek, tak aby znalazła się ona w bezpośrednim sąsiedztwie przyciągającego. Przyciągana jednostka może poruszyć się tylko o jedno pole. Jeśli do wyboru jest kilka możliwych pól, na które wróg może zostać przyciągnięty, to przyciągany decyduje, na które z nich zostanie przyciągnięty. Przyciągana jednostka może dowolnie się obrócić podczas tego ruchu.

Zasieciowane jednostki Mephisto (z wyjątkiem Sztabu) nie mogą przyciągać jednostek wroga. Zasieciowane jednostki wroga nie mogą być przyciągane.

Występowanie żetonu w armiach:

Pozostałe wszczepy:

Czym jest Neuroshima Hex?

Neuroshima Hex 3.0Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra planszowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowadzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę własnego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych żetonów dla każdej z armii.

Polecamy:

. .