Smart – porady szczegółowe

Jak walczyć z Molochem:

 • Korzystaj z Matek, które pozwolą tobie zniszczyć mur wokół Sztabu przeciwnika, a w niższej inicjatywie, na zaatakowanie samego Sztabu.
 • Przydatni również będą Oficerowie, zwłaszcza wobec jednostek silnych i wytrzymałych.Jeśli Moloch próbuje odepchnąć twoje żetony, staraj się, by odepchnięty żeton sąsiadował z twoim Sztabem, dzięki czemu będziesz mógł ponownie zająć dogodną pozycję.
 • Wprawdzie najbardziej się tobie opłaca otoczenie Sztabu własnymi jednostkami, ale wobec Molocha próbuj atakować jego Sztab z różnych pozycji – to go zmusi do rozproszenia swoich jednostek.
 • Zawsze celuj działkami Gaussa w Sztab Molocha.
 • Odpychaj jednostki Molocha od siebie i czyń je w ten sposób nieużytecznymi.
 • Nie skupiaj wszystkich swoich jednostek wokół Sztabu – wystarczy, że spadnie Bomba, a wtedy ciekawie nie będzie…

 

Jak walczyć z Borgo:

 • Borgo lubi zalewać planszę swoimi jednostkami – gdy odczują Terror, nie będzie to już dla nich takie łatwe. Wprawdzie wiele jednostek mutantów się powtarza, ale Terror będzie najbardziej dotkliwy, kiedy przeciwnik jest przed dociągnięciem najwartościowszych jednostek, jak Zabójca, Sieciarz czy Super-mutant.
 • Staraj się tracić jak najmniej jednostek w walce z mutantami.
 • Niweluj przewagę liczebną żołnierzy Borgo, kosząc ich działkami Gaussa.
 • Ostrożnie podłączaj Zwiadowców do swoich jednostek. Przeciwnik ma więcej żetonów Bitwy i dwóch bardzo groźnych sieciarzy.
 • Chroń swoich strzelców stojących za Sztabem, zdejmuj ich Cyborgami lub Bio-droidem.
 • Spróbuj oddalić Odepchnięciem Sztab Borgo od swojego Sztabu.
 • Jeżeli uda ci się zasieciować Sztab Borgo, to dobrze pilnuj swojego Sieciarza!
 • Trzymaj swoich sieciarzy blisko Sztabu. Zabezpieczy się to na jakiś czas, bo większość jednostek Borgo dysponuje tylko atakiem wręcz.

 

Jak walczyć z Posterunkiem:

 • Ustawiaj Działka Gaussa w taki sposób, abyś mógł strzelić nie tylko w Sztab przeciwnika, ale również w jednostki przeciwnika, zza których on cię ostrzeliwuje. Staraj się niszczyć jak najwięcej jednostek przeciwnika.
 • Wystaw opancerzone Transportery do ochrony twojego Sztabu.
 • Zanim zagrasz Terror, zwracaj uwagę, jakie żetony przeciwnika zostały już wykorzystane. Posterunek ma dużo żetonów natychmiastowych, a te można zagrywać po Terrorze, przez co nie przyniesie efektów. Za to posterunkowcy będą biedni, jeżeli nie będą mogli dostawić swoich żołnierzy, a tych nie mają zbyt wiele.
 • Zniszcz Centrum rozpoznania. Co turę będziesz mógł korygować swoje jednostki względem ułożenia Sztabu Posterunku, ale kiedy przeciwnik wystawi ten moduł na planszę, będzie tobie trudniej to zrobić.
 • Unieruchom Sieciarzami Sztab przeciwnika.
 • Zdobądź i utrzymaj przewagę liczebną nad przeciwnikiem.

 

Jak walczyć z Hegemonią:

 • Za nic nie daj się zasieciować! Warto umieścić paru strzelców z tyłu, by w razie potrzeby mogli zdjąć sieciarzy przeciwnika.
 • Jeśli twój Sztab i Sztab przeciwnika stykają się ze sobą, zajmuj obszary, z których przeciwnik mógłby zaatakować twój Sztab, korzystając ze zdolności swojego Sztabu. Potem zawsze będziesz mógł przesunąć swoje jednostki.
 • Używaj Transporterów, aby zajmować miejsca, z których jednostki Hegemonii mogłyby przejmować twoje jednostki.
 • Zniszcz Transport Hegemonii, aby przestał dorównywać tobie mobilnością.
 • Trzymaj sieciarzy blisko swojego Sztabu. Niech bronią dostępu do twojego Sztabu.

 

Jak walczyć z Nowym Jorkiem:

 • Ci nowojorczycy cieszą się, bo bronią murem dostęp do swojego Sztabu? Skieruj w nich swoje Działka Gaussa i pokaż jak bardzo się mylą.
 • Jeśli twój Sztab i Sztab przeciwnika sąsiadują ze sobą, zawsze kładź jakieś jednostki bezpośrednio przy Sztabie przeciwnika. Dzięki zdolności Sztabu zawsze będziesz mógł je potem przesunąć, a on – póki co – nie będzie mógł wystawić w tym miejscu obrońców.
 • Jeśli chcesz opóźnić uzupełnianie luk w murze wokół Sztabu przeciwnika, zagrywaj Terror.
 • Korzystaj z Oficerów, żeby eliminować wytrzymałych nowojorczyków. Również Matka może się przydać do tego, aby w niższym segmencie inicjatywy dosięgnąć jego Sztabu.

 

Jak walczyć z Neodżunglą:

 • Jeśli używasz Działka Gaussa, staraj się, aby przelatywało ono przez jak najwięcej jednostek Neodżungli, szczególnie moduły – to skutecznie pokawałkuje jej Macierz.
 • Dwa żetony Terroru skutecznie opóźnią rozbudowę Macierzy.
 • Jeżeli przeciwnik zużył już Małą Bombę, spróbuj zasieciować jego Sztab i chronić Sieciarza przed atakami wręcz.
 • Przeciwnik dysponuje wieloma Medykami. Jeżeli bardzo tobie zależy na usunięciu jakiejś jednostki, skup na niej ogień kilku jednostek, żeby Medykowi nie udało się uratować jednostki.
 • Trzymaj Transporter w pobliżu Sztabu przeciwnika lub za nim. Jeśli ci się poszczęści, może ci się uda niespodziewanie zasieciować go.
 • Broń dostępu do swojego Sztabu przy pomocy Sieciarzy. Neodżungla posiada wyłącznie możliwość ataku wręcz, dlatego będzie miał trudności z przeprowadzeniem ofensywy.
 • Warto poświęcić parę Bitew nie po to, aby atakować Sztab przeciwnika, lecz żeby skrócić jego rozbudowującą się Macierz. Zawsze będziesz mógł później obrócić jednostki, a na zatrzymywanie Neodżungli może być już za późno…

 

Jak walczyć z Vegas:

 • Oszczędzaj Odepchnięcia przeciw Agitatorom.
 • Trzymaj Transportery blisko twojego Sztabu, żeby bronić się przed strzelcami przeciwnika – i swoimi własnymi. Z drugiej strony, musisz mieć świadomość, że przeciwnik będzie mógł strzelać przez przejęty Transporter, a ty nie.
 • Zawsze celuj Działkami Gaussa w Sztab przeciwnika i jego Agitatorów. Unikaj sytuacji, w której Działka mogłyby być przejęte przeciw twemu własnemu Sztabowi.
 • Pamiętaj, że Bio-droid, nawet gdy jest przejęty, to po śmierci wraca na twój stos żetonów do pociągnięcia.

 

Jak walczyć ze Stalową Policją:

 • Trzymaj Transporter blisko Sztabu przeciwnika. Nie dość, że stanowi dobrą ochronę przed ostrzałem, to jeszcze na jej miejsce będziesz mógł wystawić dobrą jednostkę (np. Sieciarza, który zablokuje możliwość korzystania ze Stalowej sieci). Z drugiej strony rzucenie Stalowej sieci na jednostkę, która nie może atakować, może się wydawać marnotrawstwem.
 • Spróbuj przy pomocy żetonów Odepchnięcia wybić Sztab przeciwnika z rogu planszy.
 • Nie pozwól przeciwnikowi utworzyć muru wokół swojego Sztabu. Jeśli jednak jemu to się już udało – korzystaj z Działek Gaussa lub Matek.
 • Skup się na ostrzeliwaniu Sztabu przeciwnika z bezpiecznej pozycji, ale uważaj zarazem, żeby przeciwnik nie obrócił twoich pocisków przeciw twemu własnemu Sztabowi. Jeśli przeciwnik będzie usiłował to zrobić, zniszcz jego Sędziów jak najprędzej (i w wysokich segmentach inicjatywy).
 • Nie daj się otoczyć przez Stalową Policję. Z tego powodu może warto nie zaczynać gry z centrum planszy.
 • Gdy Pacyfikatorzy dobiorą się do twojego Sztabu, zabij ich gdy to tylko możliwe.
 • Pamiętaj, że Sędzia odbija pocisk z Działek Gaussa, ale on wciąż popłynie naprzód, za Sędzią, dzięki czemu będzie mógł dosięgnąć inne jednostki przeciwnika (albo Sztab).
 • Zachowuj przewagę w inicjatywie. Korzystaj ze Zwiadowców i chroń jednostki z inicjatywą 3.

 

Jak walczyć z Dancerem:

 • Zagrywając Terror, twój przeciwnik nie będzie mógł wykonywać Tańca ani zagrywać żeton Akcji. Terror jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdybyś chciał zapobiec Leczeniu któregoś z Obiektów.
 • Blokuj Transporterami możliwość zaatakowania twojego Sztabu przez Obiekt Niebieskim lub Czerwony.
 • Staraj się czynić jak największe szkody jak największej liczbie Obiektów naraz przy pomocy Działek Gaussa i Twistera.
 • Jeśli to możliwe, zawsze koryguj położenie twoich jednostek wobec Obiektów.

 

Jak walczyć z Sharrash:

 • Pamiętaj, że dzięki zdolności twojego Sztabu będziesz mógł uniknąć działania Ładunków wybuchowych, przemieszczając swoje jednostki. Ewentualnie możesz je sieciować lub odpychać.
 • Blokuj przeciwnikowi miejsca, z których mógłby ostrzeliwać cię z Moździerzy.
 • Dbaj o los twojego Sieciarza, zwłaszcza jeśli zasieciowałeś Sztab przeciwnika. Wystrzegaj się Moździerzy i Ładunków wybuchowych.
 • Stale koryguj ustawienie swoich strzelców wobec mobilnego Sztabu Sharrash.
 • Staraj się kosić Działkami Gaussa jak najwięcej modułów Sharrash.
 • Jeśli posiadasz swój Sztab w centrum planszy, to zajmuj narożniki planszy, by zapobiec atakowi Moździerzy.

 

Jak walczyć z Mephisto

 • Jeśli twoje jednostki celują swoje działa w Sztab czerwia, a za tobą są jakieś jednostki Mephisto – miej się na baczności. Przeciwnik może zdetonować ją Kwasomiotem, żeby zniszczyć twoich strzelców, zanim wykonają jakikolwiek atak.
 • Terroryzuj Mephista. Większość jego żetonów to Wszczepy i Moduły (27 sztuk), a tych właśnie nie będzie mógł zagrywać!
 • Jeśli tobie się uda, odpychaj Sztab Mephista od swojego Sztabu i stawiaj między nimi mur.
 • Jeżeli Mephisto dysponuje Wszczepami dającymi mu możliwość ruchu, stale koryguj ustawienia swoich strzelców.
 • Korzystaj z Matek, aby zadawać Mephistowi jak największe obrażenia.
 • Zniszcz Paszczę, bo może wchłonąć zbyt wiele twoich jednostek.
 • Atakując Bio-droidem, Twisterem i Działkami Gaussa, staraj się zaatakować jak najwięcej żetonów przeciwnika.

 

Jak walczyć z Doomsday Machine

 • Korzystaj ze zdolności Sztabu, aby omijać Pułapkę.
 • Niemal zawsze będzie ci się opłacało zagrywać Terror – przeciwnik posiada w armii aż 28 jednostek, których nie będzie mógł wystawić w najbliższej turze!
 • Nie pozwól, aby przeciwnik miał przewagę liczebną żetonów na planszy.
 • Korzystaj z Transportera jako blokera, żeby zatrzymywać na sobie przekierowywane strzały.
 • Odpychaj jednostki przekierowujące pociski, aby psuć atak przeciwnika.
 • Strzelając w jednostki przeciwnika, patrz na rozstawienie jego Medyków. Dobrze jest zawczasu skierować na nich jedną salwę, aby nie zdołali zadziałać.

Czym jest Neuroshima Hex?

Neuroshima Hex 3.0Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra planszowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowadzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę własnego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych żetonów dla każdej z armii.

Sklep NeuroshimaHex.pl

Polecamy:

. .