Kafle Terenów

Kafle Terenów – trzy dwustronne żetony zawierające cztery różne typy terenu: dwie dżungle, dwa mgliste bagna, jedne wzgórza i jedne góry.

banner-kafleterenow

Żeton I: dżungla i mgliste bagna

Kafle Terenów - żeton I - dzunglaKafle Terenów - żeton I - mgliste bagna

Żeton II: mgliste bagna i góry

Kafle Terenów - żeton II - mgliste bagnaKafle Terenów - żeton II - góry

Żeton III: wzgórza i dżungla

Kafle Terenów - żeton III - wzgorzaKafle Terenów - żeton III - dżungla

Dżungla (zielony)

Podczas ataku strzeleckiego pole lasu traktowane jest jak zajęte przez jednostkę przeciwnika. Zarówno puste jak i zajęte przez jednostkę pole z dżunglą blokuje linię strzału – jest ostatnim polem na które można przeprowadzić atak strzelecki.

Atak snajperski, Działko Gaussa, Moździerz i Bomba ignorują las jako przeszkodę – ich działanie nie ulega zmianie.

Mgliste bagna (niebieski)

Zagrywając żeton Natychmiastowego Ruchu lub korzystając z cechy Mobilność można wykonać specjalny Ruch jednostką znajdującą się na polu mglistych bagien. Ruch ten polega na przemieszczeniu jednostki na inne dowolne puste pole mglistych bagien znajdujące się na planszy.

Wzgórza (czerwony)

Zwiększa o 1 punkt Wytrzymałość jednostek znajdujących się na wzgórzach (gdy jednostka otrzyma jedną ranę nie ginie, należy położyć na niej znacznik rany). Jeśli jednostka przemieści się na pole inne niż góry natychmiast traci punkt Wytrzymałości, jeśli pozostawała na planszy tylko dzięki niemu ginie natychmiast. Nie dotyczy Sztabów.

Dodatkowo atak strzelecki przeprowadzany przez jednostkę znajdującą się na wzgórzu jest traktowany jako atak snajperski. Wyjątek – Moździerz nadal atakuje jednostki oddalone o 2 pola.

Góry (żółty)

Pole niedostępne dla jednostek, Ruch lub Odepchnięcie na pole z górami są niemożliwe. Dodatkowo góry CAŁKOWICIE blokują linię strzału – strzał snajperski, Działko Gaussa, Moździerz nie mogą wybrać jako celu ataku jednostek znajdujących się za górami. Nie można zrzucić Bomby na pole z górami.

Dostępność

Żetony można kupić w sklepiku Portalu za 10 PLN.

Czym jest Neuroshima Hex?

Neuroshima Hex 3.0Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra planszowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowadzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę własnego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych żetonów dla każdej z armii.

Polecamy:

. .